اسامی افراد داوطلب جهت شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مرکز حوزه انتخابیه قائم شهر

اسامی افررادی که در مرکز حوزه قائمشهر نام نویسی کردند به شرح زیر می باشد:

روز اول: (دهم آذرماه)

۱- علی فلاح

۲- مرتضی هاشم پور

۳- رضا گرزین

۴- علی بوداغی

۵- یعقوب احمدی

روز دوم: (یازدهم آذرماه)

۶- لیلا حسنی (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

۷- ابوالحسن گوران اوریمی

بقیه اسامی در ادامه

روز سوم: (دوازدهم آذرماه)

۸- یوسفعلی جوانی

۹- حامد پارسا

۱۰- فریبرز بوداغی (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

روز چهارم: (سیزدهم آذرماه)

۱۱- کامران گنجیان

۱۲- محمد قربانی

۱۳- محمد فروزان

۱۴- محمد تقی حسین زاده

۱۵- موسی ملکی

۱۶- روح اله درآینده

۱۷- قربان بوداغی

۱۸- موسی ترابی (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

۱۹- علی اصغر مفیدی (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

۲۰- کیوان رمضانی (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

۲۱- علیرضا بابائی (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

۲۲- مهران بوران (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

۲۳- سید محمدرضا نواب (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

روز پنجم: (چهاردهم آذرماه)

۲۴- علی عنایتی

۲۵- عبداله رضیان

۲۶- امید امیدیان

۲۷- میر نبی موسوی طارسی

۲۸- محبوب قبادیان

۲۹- محمد جعفری

۳۰- مصطفی پور حاجی

۳۱- مهدی ابراهیمی

۳۲- سید علی ساداتی سید محله

۳۳- ولی رعیت (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

اسامی ثبت نام شده در پایان ششمین روز را به شرح ذیل است:

۱- سید هادی حسینی

۲- رمضانعلی ملک

۳- محمد رجبی

۴- اصغر گرزین

۵- بهنام داخته

۶- محمد طاهری

۷- محمد سعید مظفری

۸- کمال علی پور

۹- رضا حسین زاده

۱۰- امیر رشیدی

۱۱- علی نجف زاده

۱۲- رحمت اله بابایی

۱۳- مهدی صفرپور (ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور)

 اسامی ثبت نام شده در پایان هفتمین روز را به شرح ذیل است:

۱- محمد سعید امینی

۲- محمد قویدل

۳- مهدی اولاد زاد

۴- کیوان مرادیان

۵- محسن حاج نصراله

۶- سید هادی حسینی

۷- وحید قاسمی

۸- علی اکبر میرزائی

۹- سید یارعلی ادیانی

۱۰- آیت ملایی رئیسی

۱۱- جواد اله قدمی

۱۲- روح اله متانی بورخیلی

۱۳- حمیدرضا حمیدیان

۱۴- علی اصغر رضوانی

۱۵- تقی گرگانی

۱۶- زین العابدین فرهادی

در مجموع ۶۲ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند.

بازدیدها: ۳۰۶

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*